Easy Rolodex Online
Zakelijk Help

De meest actuele Help voor de cloud versie van Easy Rolodex
Versie 1.10 1-2019

RAADPLEGEN ADRESSEN
Voor het raadplegen van de adressen klik aan de linkerzijde op het menu, vervolgens op ‘Adressenbeheer’ en daarna op ‘Adressen’:

1) De lijst wordt getoond
2) Per kolom kan er gesorteerd worden door op de pijltjes te klikken.
3) Om te zoeken voer eventueel per kolom een zoekterm in en klik op de knop ‘Zoek’, de resultaten worden direct getoond.
4) Bewerking adres, per regel kan er aan worden gegeven of deze regel bewerkt moet worden, details tonen of verwijderen (Wis)
5) Indien men direct een e-mail wilt sturen klik op het e-mailadres, er verschijnt een popup venster met de e-mail invoervelden, eventueel kan men kiezen voor een sjabloon (zijn zelf aan te maken)

Open een adres door op de hyperlink van de adressering kolom te klikken, er wordt een formulier getoond:
1) de tabbladen, Overzicht, Details (Standaard wordt formulier hierin geopend), Geschiedenis, Commentaar en de bij het adres behorende personen, de (verstuurde) e-mails en de opgeslagen documenten
2) Opties van het formulier, Bewerken, verstuur e-mail en Meer….
3) Klik door naar volgende adres zonder terug te gaan naar de lijst

Tabblad ‘Overzicht’, dit tabblad toont de beknopte gegevens met reacties en eventueel toegevoegde documenten:

Tabblad ‘Details’, dit tabblad toont alle detail gegevens van het adres:

Tabblad ‘Geschiedenis’, dit tabblad toont na het klikken op de knop ‘Laadt geschiedenis‘ de historie van de mutaties in een tijdlijn:

Tabblad ‘Commentaar’, dit tabblad toont het commentaar en de opmerkingen welke bij het adres zijn toegevoegd:

Tabblad ‘Personen’, dit tabblad toont de lijst van personen welke woonachtig zijn op dit adres:

Tabblad ‘E-Mails’, dit tabblad toont de lijst met verstuurde e-mails welke verstuurd zijn naar het e-mailadres van dit adres of een persoon woonachtig op dit adres, eventueel kan gebruik worden gemaakt van een zelf te definiëren e-mail sjabloon:

Tabblad ‘Documenten’, dit tabblad toont de lijst met gekoppelde documenten, foto’s, Pdf bestanden, Excel, Word enz….. (Max. 2 MB per document, de bestanden kunnen via de knop ‘+ Nieuw Document’ worden geüpload:

IMPORTEREN DATA (VANUIT EASY ROLODEX VOOR DE PC)
Exporteer vanuit Easy Rolodex naar de export locatie in het csv formaat. Selecteer alle eventuele openstaande ‘vinkjes’:

In Easy Rolodex Online navigeer naar de Adressen, klik rechts bovenin op de knop ‘Importeer’.
Selecteer het bestand welke vanuit de export in Easy Rolodex is aangemaakt.
Kies daarna de volgende instellingen:

Klik vervolgens onderin de pagina op Volgende
In ‘Dubbele Behandeling’ selecteer aan de rechterzijde in Velden om te vergelijken, Adressering
Klik vervolgens onderin de pagina op Volgende

Match de kolom Kop velden met de CRM Velden, voorbeeld:

Scroll naar beneden om alle velden te ‘mappen’
Klik vervolgens onderin de pagina op Importeer, hierna worden regels uit het bestand geïmporteerd….

PRIVACY POLICY

Easy Rolodex Online valt onder het beheer van Woerdekom Webdesign en wordt hieronder genoemd als hoofdverantwoordelijke, gevestigd aan Kermenstein 85 4033 XD Lienden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.easyrolodex.online Kermenstein 85 4033 XD Lienden 0344 84 49 46

G. van Woerdekom is de Functionaris Gegevensbescherming van Easy Rolodex Online/Woerdekom Webdesign Hij/zij is te bereiken via support@easyrolodex.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Woerdekom Webdesign verwerkt uw persoonsgegevens voor de inlog op de Cloud omgeving, de data voor de persoonsgegevens welk u opslaat in de database vallen onder uw verantwoordelijkheid en derhalve ligt ook deze bescherming van data bij U als klant van Woerdekom Webdesign.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via support@easyrolodex.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming
Woerdekom Webdesign neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Woerdekom Webdesign) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Woerdekom Webdesign bewaart uw gegevens zolang de licentie actief is. Mocht u de licentie beëindigen dan zullen al uw gegevens (adressen en persoonsdata) en uw inlog gegevens direct na beëindiging van de licentie overeenkomst verwijderd worden, u ontvangt hierover een bevestiging per e-mail.

Delen van persoonsgegevens met derden
Woerdekom Webdesign verstrekt absoluut geen informatie aan derden voor welke commerciële uiting dan ook.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Woerdekom Webdesign gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw inlog gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Woerdekom Webdesign en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u te sturen. (NB: Dit betreft uitsluitend uw inlog gegevens, niet uw opgeslagen data).

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Woerdekom Webdesign neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Technisch hebben wij de volgende maatregelen genomen:
– Een unieke inlog URL
– Een beveiligde verbinding middels SSL (https://)
– Dagelijks een back-up van uw data

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via support@easyrolodex.nl